GDPR

Information om personuppgiftsbehandling

1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata.
I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund,
representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. Allmänt

Comne Work är en koncern med huvudkontor i Knislinge. Vi utför tjänster inom el, fiber och VVS. Comne Work är personuppgiftsansvarig i enlighet med
dataskyddsförordningen (2016/679). För mer information, se http://eur-lex.europa.eu/. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar
hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en
identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hos Comne Work tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling:
• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig.
• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem.
• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter.
• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar VI in om dig?

För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

• Ditt namn
• Ditt personnummer
• Din e-postadress
• Din postadress
• Din leveransadress
• Ditt telefonnummer
• Dina kontaktuppgifter

4. När samlar VI in din information?

Comne Work samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en vara. Vi samlar även in uppgifter när du
t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Comne Work egna marknadsföringsändamål
fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

5. Hur använder VI din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

• Behandla din beställning
• Hantera ditt konto
• Behandla betalningar
• Leverera produkter
• Skicka information, nyheter och erbjudanden
• Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter
• Analysera trender
• Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet
med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter
(dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att
fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och
produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall
endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Comne Work kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

6. Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter
som du anser vara felaktiga. Följande länk hänvisar dig till ett formulär om sådan begäran.

7. Cookies

Vad är cookies?
En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn.
För mer information, se vår information om cookies.

8. Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på denna webbsida. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor.
Comne Work är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. Klagomål

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till Comne Work angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta
vårt dataskyddsombud via MAIL eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

10. Kontakta oss

Du kan kontakta vårt Dataskyddsombud via:
• E-post: MAIL
• Eller skriv till:
Comne Work AB
Södra Industrigatan 8
28932 KNISLINGE

044-77 77 010Fyll i namn och e-mail så kontaktar vi dig snarast (telefonnummer och meddelande är frivilligt).

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Telefon

    Ditt meddelande

    Det finns inga produkter