Solceller

Man kan generellt dela upp solceller i två grupper, solceller med kristallina solceller samt tunnfilmssolceller. Kristallina celler är mest förekommande idag då de har högre verkningsgrad än tunnfilmsceller.[1] De består av kisel som blivit dopatmed olika ämnen för att få den önskade funktionen. De kristallina cellerna kan även de delas upp i två typer, polykristallina eller multikristallina och monokristallina celler.

Solceller har historiskt sett varit dyra och har mest använts på platser som inte nås av elnätet, exempelvis sommarstugor, satelliter och fyrar. Priset för solceller har dock mellan 2000 och 2012 sjunkit kraftigt till följd av teknikutveckling och en utbyggnad av produktionskapaciteten i världen. I takt med att priset har sjunkit har marknaden vuxit med i snitt cirka 40 % sedan år 2000.

Kontakta mig

Jag svarar på alla dina frågor gällande solceller.

Andreas Andersson

Tel: 044-777 70 11
Mob: 0763-21 48 41
Epost:andreas@comnework.se

Vi tar fram en lösning som passar era förutsättningar!Fyll i namn och e-mail så kontaktar vi dig snarast (telefonnummer och meddelande är frivilligt).

    Ditt namn (obligatorisk)

    Din epost (obligatorisk)

    Telefon

    Ditt meddelande

    Det finns inga produkter